De olieprijs schommelt de laatste jaren behoorlijk, waardoor veel mensen hierop speculeren en beleggen in olie. Vooral als er veel beweging zit in een prijs is dit vaak een interessante belegging. Je kunt op deze manier meerdere malen profiteren van de ups and lows. Wel is het noodzakelijk hierbij alert te zijn en op het juiste moment te kopen en verkopen

Mogelijkheden om te beleggen in olie

Beleggen in olie kan op diverse manieren. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om aandelen te kopen in de olieraffinaderij , vaten ruwe olie te kopen of aandelen in de grote oliebedrijven te kopen. Deze draaien allen rond de olieprijs. Wanneer er aandelen in de raffinaderij gekocht worden investeer je geld in het begin van het hele traject, namelijk bij de bron. Bij de raffinaderij wordt de ruwe olie omhoog gepompt en direct verkocht aan particulieren en bedrijven. Bij de raffinaderij ben je afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd worden door het personeel, de staat van de raffinaderij en de voorraad olie in de grond. Wanneer de werknemers staken zal er geen olie omhoog gepompt worden. Als er een ramp gebeurt bij de raffinaderij gaat de raffinaderij, en dus de investering, verloren. Ook de voorraad van de olie is belangrijk wanneer je gaat investeren in de raffinaderij. Wanneer de voorraad schaars is kun je beter niet investeren in de betreffende raffinaderij.

Bekijk ook deze informatieve video over beleggen in olie

plus500

Zelf olievaten kopen

Je kunt er ook voor kiezen om deze vaten ruwe olie zelf op te kopen en door te verkopen aan andere particulieren of bedrijven. Hierbij zal de winst die je maakt afhangen van de inkoop- en verkoopprijs van de vaten. Door contacten te leggen met raffinaderijen en klanten kun je zowel de inkoop- als de verkoopprijs rendabeler maken.

Aandelen oliebedrijven kopen

Wanneer je belegt in aandelen van de grote oliebedrijven zit je aan het einde van het hele traject dat olie aflegt. Deze bedrijven verwerken de olie en verkopen deze door met winst. Hierbij ben je volkomen afhankelijk van de verwerkingstijd van het oliebedrijf. Wanneer het oliebedrijf er lang over doet om de verwerkte olie te verkopen kun je hier beter niet investeren. In deze tussentijd kan de prijs van de verwerkte olie namelijk lager zijn dan de inkoopprijs van de vaten olie, waardoor er verlies gedraaid wordt.

Factoren die olieprijs bepalen

De olieprijs is gebaseerd op een aantal factoren. De twee grootste factoren zijn de situatie in de olielanden en de voorraad. De situatie in sommige olielanden is slecht, doordat er al een aantal jaren oorlog heerst in de landen. Daarnaast worden in deze landen soms raffinaderijen opzettelijk in de brand gestoken, omdat de overheid teveel van het inkomen van de olie claimt. Door de opstanden van de bevolking zal hier geen olie meer gepompt worden, waardoor het aanbod van olie daalt. Daarnaast kan er ook een ramp gebeuren waardoor de olieprijs stijgt, zoals de olieramp van BP welke recentelijk plaatsvond. Bij een olieramp gaat niet alleen het boorplatform failliet, maar ook zullen miljoenen liters kostbare olie de zee in spoelen, waardoor het aanbod en de voorraad flink verkleind worden. Daarnaast zullen de aandelen van het verantwoordelijke bedrijf aanzienlijk in waarde dalen.