Beleggers in olie hebben de tijd van hun leven momenteel. De markt is erg onrustig en de prijs van olie maakt behoorlijke sprongen. Dagen waarop de prijs zich beweegt binnen een bandbreedte van $2 of $3 per vat zijn de laatste tijd eerder regel dan uitzondering. Een hoge volatiliteit die beleggen in olie momenteel erg aantrekkelijk maakt voor met name daghandelaren. Maar ook beleggers die in de afgelopen maanden voor langere periodes short posities hebben ingenomen, hebben weinig te klagen gehad in de afgelopen maanden.

Dat de prijs van olie een enorme val heeft gemaakt zal niemand zijn ontgaan. Halverwege juni stond de prijs van een vat ruwe olie (WTI) nog op $108. Op 29 januari werd het voorlopige dieptepunt van $43,50 bereikt. Vanaf 30 januari maakt de prijs ineens een forse sprong omhoog. Drie handelsdagen later werd een prijs van ruim $54 bereikt. Daarna sprong de prijs wat op en neer zonder al te grote uitschieters en op 17 februari werd een nieuw hoogtepunt bereikt. De $55 per vat werd bijna aangetikt. Veel handelaren dachten dat het dieptepunt was bereikt en de olieprijs weer aan een opmars was begonnen. De olieprijs deed een stapje terug maar leek zich de afgelopen weken redelijk stabiel te bewegen tussen de $49 en $52 per vat.

Sterke dollar geeft de beslissende tik

Deze trend werd in de afgelopen week echter hardhandig doorbroken. Piekte de prijs op 5 maart nog op $52,50, vandaag (13-3) is de prijs afgegleden naar $46 en de neergang lijkt voorliopig nog niet tot een einde te zijn gekomen. Analisten verwachten dat volgende week opnieuw het dieptepunt van januari bereikt zal worden. Of $43 per vat opnieuw het dieptepunt zal blijken valt nog maar te bezien. De plotselinge ommekeer eind januari werd waarschijnlijk ingegeven door het nieuws dat het aantal boortorens in, de VS behoorlijk werd teruggebracht. Hoewel dit op de lange termijn inderdaad zal betekenen dat de productie omlaag gaat heeft het op de korte termijn geen enkele invloed. Dit besef drong blijkbaar slecht langzaam door bij de beleggers. De prijs bleef enige tijd redelijk stabiel. De vooruitzichten zijn echter nog altijd even slecht. Het lijkt erop dat de almaar sterker wordende Dollar de beslissende tik heeft uitgedeeld.

Voorlopig geen ruimte voor een stijgende olieprijs

Hoewel het sterk teruglopen van het aantal boortorens in de VS de productie op termijn zal doen afnemen blijft het vooruitzicht voor de korte termijn slecht. De productie loopt op dit moment nog altijd op en dit zal de komende maanden ook zo blijven. Daarnaast komt het einde van de opslagcapaciteit ook snel in zicht. Voor dit laatste zal wel een oplossing worden gevonden, maar dit doet niets af aan de enorme voorraden die ook in de komende maanden zullen blijven groeien.

De opmars van de Dollar zal de olieprijs voorlopig ook naar beneden blijven drukken. Het lijkt erop dat pariteit tussen Dollar en Euro op zeer korte termijn zal worden gerealiseerd en waar de opmars van de Dollar op zal houden is nog maar de vraag. Een EURO/Dollar koers van 0,85 is al lang niet meer ondenkbaar.

Tot slot blijft de huidige situatue van een hoog aanbod en een maar matig aantrekkende vraag de komende maanden ook nog in stand. Zoals gezegd neemt de productie en daarmee de voorraden nog altijd toe. De vraag wil nog altijd niet erg hard aantrekken. Een dalende olieprijs ligt dus voor de hand.

Waar ligt de bodem van de olieprijs?

Over de vraag waar de bodem van de olieprijs lopen de meningen uiteen. Op het moment dat velen nog dachten dat de olieprijs weer in de lift zat schetste Citibank een heel wat somberber beeld in een forecast op 9 februari. Zij verwachten dat de prijs ver onder de $40 zal vallen en houdt het niet voor onmogelijk dat de prijs voor enige tijd naar $20 kan zakken binnen een paar maanden. Niet eens 20 procent van de prijs die in juni 2014 nog betaald werd voor een vat ruwe olie. Veel andere analisten houden $30 aan als de bodem. Het lijkt er hoe dan ook op dat de prijs nog een flink stuk zal dalen voordat de weg omhoog weer gevonden wordt. Short gaan op olie lijkt dus voorlopig het devies voor beleggers in olie.