stijgende olieprijsNa een half jaar waarin de prijs van een vat ruwe olie daalde van $108 tot $44 vorige week lijkt de olieprijs eindelijk weer in de lift te zitten. De prijs leek zich de afgelopen twee weken al wat te stabiliseren. Sinds vrijdag is er ineens sprake van een scherp stijgende olieprijs. De prijs schommelt op het moment van schrijven rond de 53 dollar. Een prijsstijging van maar liefst 19% in amper 3 beursdagen. Gaat het hier om een tijdelijke opleving, of is dit een voorlopig einde aan de prijsdalingen en gaat de olieprijs weer opklimmen naar een ‘normaler’ niveau?

Oorzaken van de stijging van de olieprijs

De reden van de prijsdaling was een kwestie van overproductie. In alle hoeken van de wereld werd meer olie uit de grond gehaald. Zowel de OPEC landen, de VS als Rusland stapelden record op record voor wat betreft het aantal vaten olie dat per dag uit de grond werd gehaald. De vraag bleef achter. Een flinke daling van de olieprijs was niet meer dan een logisch gevolg. Hoewel het voor velen toch een totale verrassing bleek.

Er lijkt nu een omslag te zijn. De twee afgelopen weken bleef de olieprijs redelijk stabiel (rond de $45 per vat). Sinds eind vorige week lijkt een even opvallend als stevige opmars te zijn ingezet na 7 opeenvolgende maanden van prijsdalingen. De eerste reden voor deze plotselinge stijging lijkt de forse afname van het aantal actieve boorplatformen in de Verenigde Staten. Vorige week werd bekend dat er nu 1.543 actieve platformen zijn (data van 30 januari 2015). Een daling van 90 actieve platformen in één week tijd. Dit is de grootste daling ooit. Een daling van het aantal actieve platformen zat er al een tijdje aan te komen aangezien het in de VS op veel plaatsen bij de huidige olieprijs niet rendabel is om door te gaan.

Een tweede reden voor de stijgende olieprijs het besluit van een aantal grote oliebedrijven om geplande investeringen in nieuwe boringen af te lasten. In totaal worden er miljarden dollars minder geïnvesteerd.

Tenslote lijkt de vraag naar olie toe te nemen als reactie op de lage olieprijs. In de VS is bijvoorbeeld een duidelijke trend waarneembaar. Auto’s met een flink brandstofverbruik worden weer populairder. Bovendien worden er meer kilometers gemaakt.

De OPEC lijkt voorlopig de huidige productie te handhaven. Desondanks lijkt het erop dat de wereldwijde productie van olie dit jaar fors terug zal afnemen. Vraag en aanbod zullen weer beter op elkaar afgestemd zijn, of wellicht juist naar de andere kant doorslaan. Als deze omstandigheden aanhouden lijkt een forse stijging van de olieprijs zeer reëel.

Kan de stijging van de olieprijs een tijdelijke opleving zijn?

Er zijn echter ook ontwikkelingen die een stevige stijging van de olieprijs in de weg kunnen zitten. Zo stelde het IMF haar verwachtingen voor de wereldwijde groei van de economie negatief bij (-0,3% voor zowel 2015 als 2016). Dit ondanks de positieve invloed van de lage olieprijs.

Daarnaast is het nog maar de vraag of de productie van olie echt zo hard terug zal lopen. Het aantal boorplatformen loopt inderdaad stevig terug. De binnenlandse productie loopt aardig door. Zo werd er vorige week nog een record gevestigd van 9,2 miljoen vaten per dag. De voorraden blijven ook nog steeds toenemen.

Ook lijkt de OPEC nog lang niet van plan om minder te gaan produceren. Sterker nog, bij een aantal leden stijgt de productie zelfs.

Al met al blijft het lastig te voorspellen wat de olieprijs op de langere termijn zal doen. Dat de olieprijs weer even zal stijgen lijkt logisch. Of de stijging doorzet en de olieprijs weer op het niveau van vorig jaar zal komen is echter twijfelachtig. Niettemin blijft het voor de belegger een interessante markt aangezien er zeker nog wat schommelingen te verwachten zijn.