Wat is een beleggingsfonds en wat kan je ermee? Als je net begint met beleggen zal je veel termen tegenkomen waarvan je eigenlijk niet exact weet wat ze inhouden. De term beleggingsfondsen is er daar één van. In dit artikel leggen wij exact uit wat beleggingsfonden zijn en of het wat voor jou is.

Wat zijn beleggingsfondsen?

Simpel gesteld is een beleggingsfonds een collectie van aandelen en obligaties die bezit zijn van een groep mensen. Dit heeft een aantal voordelen. Zo kan je, omdat je de aandelen gezamenlijk aankoopt, voor een veel lager bedrag toegang hebben tot eenzelfde portfolio van aandelen. Een tweede voordeel is dat het risico hiermee wordt verdeeld over alle deelnemers in het beleggingsfonds. Hetzelfde geldt uiteraard voor de winsten.

Het in het beleggingsfonds samengelegde geld wordt door een fondsbeheerder of beheerders beheerd. De fondsbeheerder beslist ook welke aandelen en obligaties worden aangekocht met dit geld. De meeste banken bieden verschillende beleggingsfondsen aan. De meeste particuliere beleggers nemen deel in een fonds van hun bank. In dit geval zullen de fondsbeheerders dus gespecialiseerde medewerkers van de bank zijn.

Er zijn beleggingsfondsen in alle soorten en maten. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat instappen in een beleggingsfonds een relatief veilige manier van beleggen is, mits je met een betrouwbare partij in zee gaat. Een beheerder van een goed beleggingsfonds zal zorgen voor een goede spreiding van de risico’s. Vaak worden ook verschillende beleggingsfondsen met verschillende risicoprofielen aangeboden.

Rendement van beleggingsfondsen

In het algemeen zijn beleggingsfondsen bedoeld voor mensen die het beleggen liever aan een ander overlaten en als doel een stabiele stijging van hun vermogen hebben. Het portfolio van een beleggingsfonds bestaat in het algemeen uit een mix van aandelen en obligaties waarbij met zo min mogelijk risico een zo stabiel mogelijk rendement wordt behaald.
Het rendement van beleggingsfondsen ligt meestal hoger dan de rente die je op een spaarrekening zal ontvangen, maar van spectaculaire winsten zal ook geen sprake zijn.

Sparen of investeren in een beleggingsfonds?

Je geld op een spaarrekening zetten is in principe de meest veilige manier om vermogen op te bouwen. De bank betaalt een bescheiden rente over het bedrag op je spaarrekening en zolang de rente hoger ligt dan de vermogensbelasting (1,2% over het bedrag boven de €21.139 in 2014) die je dient af te dragen zal je vermogen groeien. Helaas (in dit perspectief) is er ook nog zoiets als inflatie. Gemiddeld was de inflatie in de afgelopen 20 jaar ongeveer 2,1%. Om de omvang en waarde van je vermogen op peil te houden zal je dus een rendement van meer dan 3% moeten behalen. Zoals je wellicht weet betalen de meeste banken momenteel niet eens 2% rente op een reguliere spaarrekening. Alles bij elkaar neemt de waarde van je vermogen dus af.

Investeer je geld in een beleggingsfonds, dan zijn er genoeg fondsen waarbij het gemiddelde rendement ver boven de 3% ligt. Bij sommige fondsen zal het rendement rond 5% liggen. Bij andere meer risicovolle beleggingsfondsen kan dit nog fors hoger zijn. In een volgende artikel zullen we aangeven waar je op moet letten tijdens je zoektocht naar een geschikt beleggingsfonds.

Kortom, wil je dat de waarde van je vermogen stijgt, dan biedt een spaarrekening onvoldoende rendement. Je geld op een spaarrekening zetten biedt echter wel de meeste bescherming.