beleggen met geleend geld

Ondanks alle trieste verhalen die we in de afgelopen jaren hebben gehoord is beleggen met geleend geld nog altijd populair onder particuliere beleggers. Zeker nu beleggers weer wat wind in de zeilen voelen. In dit artikel proberen we uit te leggen waarom beleggen met geleend geld ten alle tijden af te raden is.

Een klein stukje geschiedenis

Rond de eeuwwisseling kon het geluk op de beurzen niet op. De internetbubbel was toen nog niet geknapt en elk bedrijf dat ook maar zijdelings iets met internet te maken had, werd als goud gezien. Hoe dit afliep weten we allemaal. Veel bedrijven bleken veel te hoog gewaardeerd en investeringen gingen in rook op.

Tijdens de goede dagen werden er enorme winsten gemaakt op de aandelenbeurzen. In deze tijd werd aandelenlease erg populair. Aandelenlease was een concept dat door Legio Lease voor het eerst in de markt werd gezet. Het idee is dat een consument een lening afsluit en dat met het geleende bedrag effecten worden aangeschaft. De klant betaalde in de meeste gevallen alleen rente gedurende de looptijd (soms ook aflossing). Aan het einde van de looptijd is de opbrengst van de effecten voor de klant. De nog openstaande schuld wordt hiermee afgelost en het overgebleven bedrag is winst voor de klant.

Als de beurzen tot het einde der tijden waren blijven stijgen als rond de eeuwwisseling was dit inderdaad een briljant plan geweest waarmee vele mensen rijk waren geworden. Helaas knapte in 2001 de internetbubbel en brak er een minder florissante periode aan op de beurs. Het gevolg was dat de voorgespiegelde winsten bij lange na niet gehaald werden. In talloze gevallen bleven mensen met een restschuld zitten, omdat de waarde van de aangekochte effecten lager waren dan de nog openstaande schuld. Voor de overigen gold (meestal de mensen die gedurende de looptijd wel aflossing hadden betaald) dat ze weliswaar geen restschuld meer hadden, maar toch behoorlijk verlies hadden geleden omdat het geleende bedrag en de betaalde rente veel hoger was dan de uiteindelijke waarde van de beleggingen.

Niets geleerd

Ondanks deze geschiedenis lijkt het erop dat mensen nog weinig geleerd hebben. Tegenwoordig ziet de AFM erop toe dat drama’s als de bovenstaande zich niet opnieuw voordoen. Er zijn echter signalen dat steeds meer particuliere beleggers leningen afsluiten om vervolgens met het geleende geld de beurs op te gaan. De rentes op leningen zijn relatief laag en de beurzen gaan weer de goede kant op.

Om in een dergelijk geval winst te kunnen maken zal het rendement op je beleggingen hoger moeten zijn dan de rente die je over je lening betaalt. Uitgaande van een gangbare rente van 7% is dit absoluut geen vanzelfsprekendheid.

Te hoge druk

Regel één voor particuliere beleggers zou altijd moeten zijn: “Beleg alleen met geld dat je kunt missen”. Natuurlijk ga je beleggen met de intentie om winst te maken. Dat moet ook zo zijn. Als je echter gaat beleggen met geld dat je eigenlijk niet kunt missen wordt de druk te hoog. De neiging om iets te ondernemen op het moment dat het even wat minder gaat zal groot zijn, terwijl je zonder die druk wellicht besloten had om rustig de rit uit te zitten. Beleggers onder druk hebben al snel de neiging om meer risico te nemen om verliezen weer goed te maken. Vaak met desastreuze gevolgen.

Conclusie

Beleggen is nooit 100% vrij van risico’s. Met het kiezen van de juiste strategie kan je dit risico wel beperken, maar juist beleggers die de druk voelen dat ze eigenlijk geen verlies mogen maken zijn er slecht in een gekozen strategie ook aan te houden. Bovendien zal je meer winst moeten maken met je beleggingen dan je aan rente betaalt om niet alsnog in het rood te komen. Het hoge rendement dat je nodig hebt houdt in dat je meer risico zult moeten nemen. Risico met geld dat je eigenlijk niet kunt missen is vragen om problemen.